Telefon: +48 71 329 07 76

Reklamacje

Reklamacje

W treści wiadomości proszę o podanie adresu, numeru telefonu, datę nabycia towaru, nazwę towaru, Nr Paragonu/Faktury lub zamówienia, Ilość reklamowanego towaru, opis wad, kiedy wady zostały stwierdzone.

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.